REGULAMIN SKLEPU STN24.PL

 §1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy STN24.pl jest własnością firmy PHU Agromasz Jan Rabiega i Sp-ka Sp. J. z siedzibą w Zamościu, ul. Promienna 3 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000091128 i numerze NIP 922-00-16-686.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną asortymentu zaliczanego do kategorii: narzędzia, elektronarzędzia, osprzęt narzędziowy, artykuły ogrodnicze, ogrzewanie, akcesoria i oleje samochodowe, akcesoria rowerowe.

3.  Sklep STN24.pl prowadzi realizację zamówień wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu STN24.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje  poprzez przesłanie informacji zwrotnej potwierdzającej zamówienie, bądź poprzez przystąpienie do realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

6. Wszystkie ceny podawane w Sklepie STN24.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

§2
ZAWARCIE  TRANSAKCJI

1.  Kupujący może złożyć zamówienie drogą elektroniczną poprzez formularz zamówieniowy na stronie STN24.pl, drogą mailową przesyłając zamówienie na adres kontakt@stn24.pl, bądź drogą telefoniczną pod numerem telefonu (84)6392071 w godzinach pracy sklepu: poniedziałek-piątek0 8.00-16.00, sobota 08.00-14.00

2. W przypadku skorzystania z formularza zamówieniowego na stronie STN24.pl zamówienie stanowi koszyk Klienta uprzednio wybranych artykułów, przesłanych drogą elektroniczną do Sklepu.

3. W przypadku zawierania umowy sprzedaży drogą telefoniczną umowa zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez sklep STN24.pl złożenia zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.

4. Przesyłając zamówienie  Klient oświadczenia, że zapoznał się z treścią regulaminu STN24.pl, a wszelkie podane przez niego dane związane ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą.

5. Przesłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta o chęci zawarcia z STN24.pl. umowy zakupu towarów umieszczonych w Sklepie STN24.pl

6. Klient ma możliwość zmiany parametrów złożonego przez siebie zamówienia do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Sklep STN24.pl zastrzega sobie prawo do odmowy, bądź wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wątpliwości co do faktycznej woli złożenia przez Klienta zamówienia z uwagi na niewłaściwe wypełnienie formularza zamówienia, bądź w sytuacji, gdy z informacji zawartych w bazie danych Sprzedawcy wynika, że przy wcześniejszym zamówieniu Klient odmówił odbioru zamówionego towaru bądź zapłaty za dostarczony towar. W takim przypadku zamiast potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Klient otrzyma powiadomienie o odmowie, bądź wstrzymaniu realizacji zamówienia wraz z podaniem przyczyny

§3
FORMY PŁATNOŚCI

1.  Sklep STN24.pl wyróżnia następujące formy płatności:

  • Przedpłata na konto bankowe Sprzedawcego (przelew elektroniczny)  –  nr rachunku:PKO BP 64 1020 5356 0000 1802 0205 0391
  • Płatność gotówką (za pobraniem) – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy ul. Promienna 3, 22-400 Zamość, bądź dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej - gotówka przekazywana jest w momencie sprawdzenia i odbioru przesyłki


2.  W przypadku wybrania przedpłaty na konto bankowe, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. W przypadku nieotrzymania wpłaty w ciągu 5 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

§4
REALIZCJA TRANSAKCJI 

1. Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 24-48 godzin od otrzymania zamówienia, w przypadku dostępnych stanów magazynowych.

2. W przypadu towarów o ograniczonej dostępności, bądź ich braku okres rozpoczęcia realizacji może zostać wydłużony do czasu uzupełnienia stanów magazynowych, ale nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.

3. W przypadku towarów objętych promocją, Sklep STN24.pl zastrzega sobie prawo sprzedaży jedynie określonej liczby produktów według kolejności otrzymanych zamowień.

4. Aktualne stany magazynowe poszczególnych produktów będą zamieszczane przy opisach produktów. Stany produktów mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji realizacji zamówienia, jednakże sprzedawca dołoży starań, aby stany produktów były aktualne.

5.  Sklep STN24.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia Klienta lub jego anulowania z powodu braku zamówionego towaru u dostawcy. O wstrzymaniu lub anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany na podany adres e-mail lub telefonicznie.

§5
DOSTAWA

1.   Sklep STN24.pl oferuje dwa modele odbioru towaru:

  • Obiór osobisty w siedzibie firmy: ul Promienna 3, 22-400 Zamość
  • Dostawa realizowana kurierem, Pocztą Polską oraz Inpost


2. W przypadku realizacji transakcji kurierem, zamówione towary wysyłane zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej wspólracującej z STN24.pl.

3. Koszt transportu może ulec zmianie z powodu złego przeliczenia poprzez system komuterowy. Klient o zaistniałym fakcie zostanie poinformoway mailem, lub telefonicznie.

4. Zamówione towary mogą zostać dostarczone jedynie na adres znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki w obecności Kuriera. W wyniku stwierdznienia wad Klient zobligowany jest do sporzadzenia protokołu szkody w obecnosci Kuriera  i poinformowania STN24.pl o zaistnialym fakcie.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki lub nieodebranie przesyłki z powodu nieobecności Klienta w miejscu dostarczenia przesyłki, podczas wizyty kuriera. W takim przypadku koszty ponownej obsługi zamówienia oraz koszty ponownej przesyłki pokrywa Klient.

§6
REKLAMACJE

1. Sklep STN24.pl uwzlędnia 3 rodzaje reklamacji: rękojmia, gwarancja, oraz wady powstałe w wyniku transportu.

2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Klientowi przysługuje prawo rękojmi w przypadku stwierdzenia wad fizycznym, bądź prawnych niezgodności towaru  z umową sprzedaży.

3. Przedmioty oferowane przez Sklep STN24.pl objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się względem rodzaju towaru, producenta.

4. W wyniku uszkodzeń mechanicznych i wad powstalych w trakcie transportu Klient zobowiazany jest do wypełnienia Protokołu Szkody w obecności Kuriera i zawiadomienia o zaistniałym fakcie sklepu STN24.pl

5. Podstawą reklamacji jest dowod zakupu: paragon lub faktura VAT. Brak dowodu zakupu, bądź w przypadku wad mechanicznych Protokołu Szkody i Dowodu Zakupu  jest podsawą do anulowania roszczeń z tytułu reklamacji.

6.  Kolory fotografii, zdjęcia produktów nie stanowią podstawy reklamacji.

7.  Sklep STN24.pl dopuszcza dwa modele reklamowania produktów.

8. Reklamowanie produktów bezpośrednio u Producenta. W tym wypadku towary powinny zostać dostarczone bezpośrednio do najbliższgo autoryzowanego serwisu producenta wskazanego w karcie gwarancyjnej Towaru, bądź na stronie internetowej Producenta.

9. Reklamowanie produków za pośrednictwem Sklepu STN24.pl.  W takim przypadku reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją drogą elektroniczną na adres agromasz.sp@gmail.com

10. Klient w ramach gwarancji może żądać naprawy uszkodzonego towaru, bądź jego wymiany na nowy, gdy naprawa nie jest możliwa.

11. Reklamacje za pośrednictwem STN24.pl rozpatrywane są w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania wadliwego towaru.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. W ramach skorzystania z przysługujacego Klientowi prawa, ma on obowiązek poinformowania o tym Sklep STN24.pl, czyniąc to drogą korenspodencyjną na adres: PHU Agromasz, ul.Promienna 3, 22-400 Zamość, mailową agromasz.sp@gmail.com, bądź telefoniczną.

3. Towar zwracany w ramach odstąpienia od umowy nie powinien nosić śladów użytkowania i musi posiadać pełne wyposażenie  wraz z załączonymi akcesoriami oraz dołączonym dokumentem sprzedaży.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, w przypadku pozostawienia śladów użytkowania, przekraczających standardowe zapoznanie produktu.

5. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób przez Kupującego, mając na celu ochronę towaru przed powstaniem wad mechanicznych.

5.  Koszt transportu oraz opakowania towaru w ramach anulowania transakcji ponosi wyłącznie Kupujący.

§8
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu STN24.pl jest PHU Agromasz Jan Rabiega i S-ka Sp.J. z siedzibą w Zamościu, przy ul. Promiennej 3.

2. Podanie danych jest dobrowolne. Dane o których mowa to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, NIP, nazwa i forma prawna firmy.

3. Dane przekazane serwisowi STN24.pl mają na celu umożliwienie użytkownikom korzystanie z serwisu oraz  wykonanie umowy zawartej poprzez serwis; bedą przedmiotem monitorowania aktywności użytkowników  z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych;

4. Serwis STN24.pl zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych użytkowników stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jest do tego zobowiązany przepisami prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, wyłączając firmy zewnętrze współpracujące z serwsiem, bądź biorące udział  w procesie realizacji zamówienia dotyczy to m.in firm hostingowych, księgowych, kurerskich. 

4. Klienci mają możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usunięcia  swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@stn24.pl lub telefonoczny (84)6392071

5. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi naruszenie praw związanych z ochroną Jego danych osobowych, posiada możliwość zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy

6. Dane będą przetwarzane tak długo, o ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, bądź przez czas wynikający z odpowiednich przepisów prawnych

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie  obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sklep STN24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i obowiązuje transakcje zawarte od tego dnia.


Wysyłka taniej

Producenci

Newsletter

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Telefon:84 639 20 71

Napisz do nas!